A honlap felhasználási feltételei
 
1. A honlap (a www.drschrammek.hu internetes oldalon elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat! 
A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Szolgáltató” kifejezések a BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.
 

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
 
2. A BIO-2005 Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban mint BIO-2005 Kft.) weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és azokat a BIO-2005 Kft. a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik jogosult kizárólagos engedélyével használja. 

3. A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a BIO-2005 Kft-t és a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik-et mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani. 

4. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel. 

5. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BIO-2005 Kft. és a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 

6. A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a BIO-2005 Kft. tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. A BIO-2005 Kft. és a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok BIO-2005 Kft., illetve a Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A BIO-2005 Kft. nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat. 


Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége
 
7. Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra, információkra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok, információk és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

8. A BIO-2005 Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért és az ebből eredő bármilyen kárért vagy költségért a BIO-2005 Kft. felelősséget nem vállal. A weboldalon feltüntetett termékek használatára vonatkozóan a Felhasználó a termékek gyártójához köteles fordulni tájékoztatásért, a weboldalon feltüntetett használati útmutató, termék ismertető nem teljeskörű, a termékek használhatóságáért, megfelelőségéért, helyes alkalmazásáért és az ezekből eredő bármilyen kárért vagy költségért a BIO-2005 Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. A BIO-2005 Kft. nem minősül a weboldalon feltüntetett egyetlen termék gyártójának sem. A BIO-2005 Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 

9. A weboldalon a szakmai továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, programokkal kapcsolatos információk szintén csak tájékoztató jellegűek, beleértve a részvételi díj mértékét és a részvételi feltételeket is. A weboldalon feltüntetett bármely ár az ÁFA összeget is magában foglaló bruttó ár. A szakmai tanfolyamokkal, továbbképzésekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos részletes részvételi és egyéb feltételeket a BIO-2005 Kft. által üzemeltetett www.originalgreenpeel.hu honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételekben, illetve külön, az adott rendezvényre vonatkozó részvételi feltételekben határozza meg, a weboldalon közzétett információk nem teljes körűek, és a BIO-2005 Kft. nem felel azok megfelelőségéért. A BIO-2005 Kft. fenntartja valamennyi szakmai tanfolyam, továbbképzés, rendezvény tekintetében az egyoldalú jogát arra, hogy a rendezvény, esemény, tanfolyam, továbbképzés részvételi feltételeit, időpontját, helyszínét, programját és egyéb körülményeit bármikor egyoldalúan módosítsa, a résztvevők megfelelő értesítése mellett. 


Más weboldalakra mutató hivatkozások
 
10. A BIO-2005 Kft. weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a BIO-2005 Kft. hálózatát és annak rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá, így például de nem kizárólagosan a BIO-2005 Kft. által fenntartott facebook oldal tartalmához, vagy a Dr. Christine Schrammek jogosult által üzemeltetett YouTube csatornához és annak tartalmához, vagy egyéb külsö honlapokon található tartalmakhoz fér hozzá. A BIO-2005 Kft. nem vállal felelősséget ezen nem a weboldalon megjelenő más internetes felületeken megjelenő tartalmakért, illetve a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A BIO-2005 Kft. nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt külső weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a BIO-2005 Kft. az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat. 


Automatikusan gyűjtött információk
 
11. Weboldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldhetünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. 

A cookie-kra és azok alkalmazására külön Cookie Kezelési Szabályzatunk vonatkozik, amely a weboldalon elérhető, letölthető, olvasható.
 

A személyes adatok védelme
 
12. A BIO-2005 Kft. weboldalának látogatása nem kötött semmilyen regisztrációhoz, és azon keresztül a Felhasználó személyes adatait sem adja meg. Amennyiben mégis bármilyen személyes adat jut a BIO-2005 Kft. tudomására, azt a BIO-2005 Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. A BIO-2005 Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes adatvédelmi nyilatkozatot és szabályzatot az egyes szolgáltatásokra vonatkozó, a BIO-2005 Kft. releváns weboldalain megtalálható Általános Szerződési, Felhasználási Feltételek tartalmazzák, kérjük ezek alapos megismerését az egyes szolgáltatások igénybe vétele előtt. 

13. A BIO-2005 Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


Szavatosság és felelősségkorlátozás
 
14. A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt. 


Szavatosság
 
15. E weboldalt a BIO-2005 Kft. „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a BIO-2005 Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a BIO-2005 Kft.-től megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a BIO-2005 Kft. kifejezetten elzárkózik. 

16. Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük. 


Felelősség
 
17. A BIO-2005 Kft. és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért. 

18. A BIO-2005 Kft. és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

19. A BIO-2005 Kft. nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról. 

20. Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a BIO-2005 Kft. és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről. 


Tiltott tevékenység
 
21. A Felhasználók nem végezhetnek a BIO-2005 Kft. saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet. 


A jogi tájékoztató aktualizálása
 
22. A BIO-2005 Kft. saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult a jelen jogi tájékoztatót bármikor bárhogyan módosítani, amelyről nem köteles a Felhasználókat előzetesen értesíteni Bármely ilyen módosítás a weboldalon való közzététellel válik hatályossá. 


Záró rendelkezések
 
23. A Felhasználók a Weboldal meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁFF-et. 

24. Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁFF többi rendelkezését nem érinti. 

25. Jelen ÁFF a Szolgáltató általi közzétételének napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2017.03.31.
 
Letölthető formátum